BẢO TÀNG GIA ĐỊNH CỔ TIỀN

Kính thưa quý vị!

Tiền cổ là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại. Nhằm góp phần xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới. Website giadinh-numis.com được tổ chức như một bộ sưu tập của tập thể nên sẽ trưng bày một cách chậm rãi, hoàn thiện từng bước một trong một thời gian dài. Tuy nhiên, với khả năng có hạn của chúng tôi hiện nay rất mong các nhà sưu tập gần xa cùng tham gia đóng góp hiện vật và bài viết cho trang web này. Chúng tôi trân trọng những đóng góp của quý vị.
Ban quản trị website giadinh-numis.com

Gia Định numis LOGO
© 2012 CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

Lời Ngỏ!

Người Việt xưa bắt đầu có những đồng tiền riêng của đất nước mình có lẽ từ thời Nhà Tiền Lý (542 - 555). Tuy nhiên, đến nay chúng ta chỉ mới xác định được đồng tiền từ Nhà ÐINH (968 - 980).Các triều đại Phong kiến Việt Nam trải từ Nhà Đinh; tiền Lê; Lý; Trần; Hồ; Lê; Mạc rồi Tây Sơn và Nhà Nguyễn…hầu hết đều phát hành tiền. Ðó là những đồng tiền khẳng định uy quyền của mỗi triều đại. Ðồng tiền có hình tròn, lỗ vuông ở giữa, xung quanh lỗ đúc nổi 4 chữ Hán nêu rõ niên hiệu và chữ Thông Bửu hoặc Nguyên Bửu. Chỉ một lần phát hành tiền giấy Thông bửu Hội sao ngắn ngủi dưới thời Nhà Hồ (1400 -1407). Thực ra, tiền giấy đã được lưu hành từ cuối triều Trần. ... Xem tiếp >