• Sưu tập cổ tiền

  Kính thưa quý vị,
  Tiền cổ là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại. Tiền tệ là một di sản vật thể phát triển tương đối sớm, nó phản ánh rõ nét từng giai đoạn phát triển của xã hội. Ðặc biệt, tiền cổ là một món cổ vật được xã hội đánh giá cao vì qua đó chúng ta hiểu thêm sự thăng trầm của nhà nước Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Chúng ta cũng tự hào với thế giới rằng trong lịch sử Việt Nam đã đúc được những đồng tiền đẹp nhất thế giới thời đó như tiền nhà Lê: Hồng Đức, Hồng Thuận, Đoan Khánh….
  Ngày nay, nhu cầu sưu tầm và tìm hiểu lịch sử tiền tệ của mọi người dân rất phong phú, đa dạng. Có một diễn đàn để trưng bày, giải thích sự ra đời, thảo luận giao lưu nội dung, hình thức của cổ tiền là một việc làm thực sự cần thiết. Đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích sưu tầm và nghiên cứu tiền Việt Nam trong và ngoài nước. Góp phần xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
  Chúng tôi xem website như bộ sưu tập của tập thể nên sẽ đăng bài và trưng bày một cách chậm rãi, hoàn thiện từng bước một trong một thời gian dài. Tuy nhiên, với khả năng có hạn của chúng tôi hiện nay rất mong các nhà sưu tập gần xa cùng tham gia đóng góp hiện vật và bài viết cho trang web này.
  Chúng tôi trân trọng những đóng góp của quý vị.

  Ban quản trị website giadinh-numis.com
 • Tin mới nhất Tin mới nhất

 • Phóng sự GiaDinh-numis.com

  Đặng Đức Dũng - Tiền cổ theo dòng chảy lịch sử - 2013

  Sài Gòn xưa và nay - 2013

  Đặng Đức Dũng - Theo Dấu Cổ Tiền - 2012

  Đặng Đức Dũng - Bộ sưu tập tiền cổ - 2012

  Đặng Đức Dũng- Sắc màu cuộc sống - 2012

  Đặng Đức Dũng - Bản Sắc Việt - 2011

  Nghệ Nhân Sưu Tầm Tiền Cổ - 2010