PDA

View Full Version : Sưu tập cổ tiền Việt Nam 1. Tiền đúc ở đàng trong : Phương diện loại hình và tương quan lịch sử
 2. Tiền đúc ở đàng trong : Phương diện loại hình và tương quan lịch sử (tiếp theo)
 3. Ý nghĩa việc đúc tiền thái bình thời “nguyễn gia lệ sơ...”
 4. Những nhận định về “- họ Mạc đúc tiền...” ??
 5. Mong mọi người giúp đỡ
 6. Hỏi thông tin về đồng tiền
 7. Lại hỏi về tiền
 8. Hỏi thông tin
 9. Những bài viết của nhà báo Phan Cẩm Thượng.
 10. Tiền đúc ở đàng trong : Phương diện loại hình và tương quan lịch sử.
 11. Về khuôn tiền đá ở Núi Voi (Bắc Thái).
 12. Tiền kẽm và cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Đàng Trong vào nửa sau thế kỷ XVIII.
 13. Nghi án về tiền Kiến Phúc.
 14. Những nhận định về tiền đồng đỏ xứ Đàng Trong.