PDA

View Full Version : Đặc san Gia Định cổ tiền 1. KỲ I. Tiền tệ thời nhà Ðinh :
 2. KỲ II. Tiền tệ thời nhà Tiền Lê :
 3. Lược sử tiền tệ nước ta từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 21.
 4. KỲ III. Tiền tệ thời nhà Lý :
 5. KỲ IV. Tiền tệ thời nhà Trần :
 6. KỲ V. Tiền tệ thời nhà Hồ :
 7. KỲ VI. Tiền tệ thời nhà Lê sơ :
 8. KỲ VII. Tiền tệ thời nhà Mạc :
 9. KỲ VIII. Tiền tệ thời nhà Lê trung hưng :
 10. KỲ VIII-A. Tiền tệ thời nhà Lê trung hưng : Tiền Cảnh Hưng.
 11. KỲ VIII-B. Tiền tệ thời nhà Lê trung hưng : Tiền Chiêu Thống.
 12. KỲ IX. Tiền tệ thời nhà Tây Sơn :
 13. KỲ X. Tiền tệ thời nhà Nguyễn :
 14. KỲ XI. Tiền tệ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa :
 15. KỲ XII. Tiền tệ nước Cộng hòa Miền Nam Việt Nam :
 16. KỲ XIII. Tiền tệ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam :