PDA

View Full Version : Sưu tập các vật phẩm - ấn phẩm liên quan đến tiền  1. Sưu tập logo các Ngân Hàng
  2. Tranh và một số vật hữu dụng làm bằng tiền.
  3. Huyền thoại "Kho báu của Vua HÀM NGHI"