PDA

View Full Version : Sưu tập tiền ngoại thương  1. Ðồng tiền ngoại thương vào thế kỷ 19 ở Việt Nam.
  2. Tiền trường kỳ với sự giao thương giữa nhật - việt vào thời trịnh nguyễn.