PDA

View Full Version : Sưu tập tiền hiện đại Việt Nam  1. Phát hành tiền.
  2. Các đồng tiền Việt Nam đang lưu hành.
  3. Tiền giả 5.000 đồng bất ngờ xuất hiện gần Tết.